Datapolitik

BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER:

Indholdet her omhandler information om bla. Dataforordningsloven som trådte i kraft pr. 25.05.18 i hele EU og således også her i Danmark. Det betyder skærpede forholdsregler for alle virksomheder som håndterer personfølsomme oplysninger. Alle bliver underlagt Datatilsynets forordninger og tilsyn. Du ejer dine personlige oplysninger og skal give dit samtykke til hvem og hvad det skal bruge til. Du bliver spurgt om samtykke ved vores første møde, og får information om hvordan dine data bliver håndteret hos mig. Jeg har indhentet databehandleraftaler med mine samarbejdspartnere, som sikrer, at dine data bliver håndteret sikkert.

I forbindelse med psykologisk behandling af dig, er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Jeg kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger frivilligt og på eget ansvar.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

TAVSHEDSPLIGT OG OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER:

Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.

Din journal bliver opbevaret i et arkivskab under dobbelt lås, eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler jeg har en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.

OPLYSNINGS- OG UNDERRETNINGSPLIGT:

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE OPLYSNINGERNE:

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi. Journalkopi udleveres ikke til andre end dig.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

DATAANSVARLIG:
Anne-Marie Aaen
Psykolog
CVR. 32 91 78 36
Akacietorvet 3
3520 Farum
TLF. 30 63 56 87
MAIL: aaen@pm.me

UTILSIGTEDE HÆNDELSER:

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling?

Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

Læs mere om utilsigtede hændelser, og hvordan du kan gøre opmærksom på dem: Folder om utilsigtede hændelser

Læs mere om, hvordan du kan klage over sundhedsvæsenet her: Klag over en behandling

LOVE OG REGLER:

Om journaler:
Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Om samtykke til registrering af data:
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f .

Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om behandling af personoplysninger: EUs Persondataforordning, artikel 6 og 7.

Om pligt til at underrette om fare:
Sundhedsloven paragraf 41. Sundhedsloven kapitel 9, paragraf 41-48.

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:
Serviceloven paragraf 153.

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over ovennævnte.

Min hjemmeside lægger ikke cookies på din computer.