Depression

Når man lider af tristhed, depression og dårligt selvværd, kan det føles som om hele verden er grå, og intet kan glæde en. Man har svært ved at tage initiativer til almindelige dagligdags gøremål eller til at kontakte venner og familie, ligger vågen om natten eller tidligt om morgenen og spekulerer, trøstespiser eller har ingen appetit. Man plages af skyldfølelser, tænker negativt om sig selv, og kan miste lysten til at leve.

Når man er deprimeret, ser man meget sort på tingene, og har svært ved at være objektiv. Man ser verden gennem et filter af dårlig selvtillid og dårligt selvværd, og tolker meget let at man er mislykket og at alt er håbløst. Set udefra klarer man sig nok nogenlunde lige så godt som alle andre. Man kan bare ikke selv se det.

Ved hjælp af kognitiv terapi kan man sammen med psykologen undersøge sine tanker, og komme til at se lidt mere nøgternt og mindre sort på tingene. Det hjælper som oftest på humøret. Depression hænger nemlig som regel sammen med, at man kun ser det, som taler for ens negative tanker, og glemmer de ting som taler for et mere positivt syn på tingene – og dermed giver mere positive følelser.

Kognitiv terapi givet af en kvalificeret psykolog er en væsentlig mere langtidsholdbar metode end at tage piller, fordi du lærer noget om dig selv, og udvikler dig som person. Piller løser ikke de problemer, som oprindelig skabte tristheden og depressionen. Du er nødt til at forstå, hvad der gik galt, siden du blev så trist. Man er aldrig bare ked af det – man er altid ked af noget, og når man ved hvad dette “noget” er, kan man få det bedre.

Hypnose kan også være en hjælp til sammen med psykologen at finde frem til, hvorfor man er så trist. Vi kan se tilbage i tiden og finde roden til din tristhed, og arbejde med det som skabte den. Vi kan også undersøge selve den triste følelse, og se hvilke behov der ligger gemt i den, og hvordan det kan tilfredsstilles, så du kan blive lidt gladere for livet.

 

Om kognitiv terapi og hypnose
Mere om kognitiv terapi
Mere om hypnose